K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP | MOSiR Łomża
BIP | MOSiR Łomża
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 04.07.2018, zmieniona z powodu:
  Zmiana danych IOD

  RODO

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

   

  INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Szanowni Państwo!

   

  W związku z wejściem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat.

   

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży z siedzibą: ul. Zjazd 18, 18 – 400 Łomża, Tel./fax: 86 215 06 05, adres e-mail sekretariat@mosir.lomza.pl.

   

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (zwanym dalej IOD); dane kontaktowe do IOD: tel. 604 114 148, adres e-mail: ttyl@mosir.lomza.pl.

   

  3. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie statutowej działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży (m.in.: organizacja imprez i wydarzeń sportowych i rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami, świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, itp.)

   

  4. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

   

  5. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, mogą być przekazywane podmiotom wykonującym obowiązki kontrolne lub nadzorcze wynikające z przepisów prawa, a także podmiotom współpracującym z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży, w ramach zawartych umów, z zastrzeżeniem stosowania ww. rozporządzenia przez te podmioty.

   

  6. Dane gromadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży, będą przechowywane, w zależności od rodzaju danych, zgodnie z terminami wskazanymi w odpowiednich przepisach lub do czasu żądania usunięcia danych.

   

  7. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.

   

  8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych w dowolnym momencie.

   

  9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży informuje, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Państwa danych niezgodnie z celem ich przetwarzania.

   

  10. Podanie danych osobowych może być wymogiem podjęcia współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łomży (np.: udziału w wydarzeniach organizowanych przez jednostkę).

   

   

  UWAGA

   

  Dbając o Państwa prywatność nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień. Państwa dane osobowe, które do dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, trafiły do nas, jako do administratora, są u nas bezpieczne, a zgodę na ich przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, wysyłając na adres ttyl@mosir.lomza.pl informację o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Anna Sachmacińska
  Publikacja dnia: 04.07.2018
  Podpisał: Anna Sachmacińska
  Dokument z dnia: 04.07.2018
  Dokument oglądany razy: 1613
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży ul. Zjazd 18 18-400 Łomża Tel/fax: 86 215 06 05 NIP: 718-21-02-536 www.mosir.lomza.pl